När bör jag boka ett möte med er och hur går mötet till?