Integritetspolicy

KONTAKTA OSS

Integritet

Vi värnar om våra kunders, anställdas och leverantörers integritet. Därför har vi en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

All behandling av personuppgifter inom Badrumsspecialisten Badrummet Sverige AB sker självklart i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, och vi arbetar ständigt för att säkerställa att rådande dataskyddslagstiftning efterföljs. Mer om dataskyddslagstiftningen kan du läsa hos datainspektionen.

Ansvar

Badrumsspecialisten Badrummet Sverige AB, org.nr.556553-1067 (i denna policy benämnd ”Badrumsspecialisten”, ”vi”, ”oss”) ansvarar för att behandlingen av de personuppgifter som samlas in sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Frågor gällande vår integritetspolicy och behandlingen av personuppgifter skickas i första hand via e-post till info@badrummet.se.

Övriga kontaktuppgifter:
Badrumsspecialisten Badrummet Sverige AB
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm
Telefon: 08-54 51 45 45

Rättelser

Badrumsspecialisten är skyldig att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den registrerade är skyldig att tillhandahålla korrekta uppgifter till Badrumsspecialisten och informera om t.ex. adressändring, byte av telefonnummer, e-postadress eller annan personuppgift.

Behandling av personuppgifter för kunder

De personuppgifter som lagras i Badrumsspecialistens kundregister är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Syftet med behandling av dessa uppgifter är att sköta beställning, fakturering, leveranser, kommunikation, administration, garantiåtgärder, reklamationer samt marknadsföring av produkter och tjänster. För kunder utgörs den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter av det avtal som upprättas vid genomförande av beställning. I och med upprättandet av köpeavtal samtycker kunden till behandling och lagring av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Badrumsspecialisten lagrar personuppgifter under den tidsperiod som krävs för fullföljande av avtal med kunden. Personuppgifter lagras i tre (3) år då kunden enligt konsumentköplagen har rätt att reklamera en vara.

Behandling av personuppgifter för anställda

De personuppgifter som lagras i Badrumsspecialistens anställningsregister är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontouppgifter samt personnummer. Syftet med behandling och lagring av dessa uppgifter är att sköta löneutbetalning, kommunikation och administration. För anställda är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter det avtal som upprättas mellan Badrumsspecialisten och den anställde. I och med upprättandet av anställningsavtal samtycker den anställde till behandling och lagring av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och dataskyddsförordningen GDPR. Den anställdes personuppgifter lagras under anställning och efter avslutad anställning under den tidsperiod som krävs för fullföljande av anställningsavtalet, t.ex. vid utbetalning av lön och andra ersättningar.

Behandling av personuppgifter för näringsidkare

För näringsidkare gäller att ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. De uppgifter som kopplas till en enskild firma och som kan härledas till en enskild person räknas som personuppgifter och behandlas därmed i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Badrumsspecialisten behandlar personuppgifter kopplade till kontaktpersoner hos företag såsom leverantörer och samarbetspartners. Bland annat kan vi lagra namn, adress, telefonnummer, e-postadress till kontaktpersoner. Syftet med insamling och lagring av dessa uppgifter är att kunna sköta beställningar, leveranser, administration och kommunikation samt för att kunna upprätthålla nödvändig affärskontakt. För näringsidkare utgörs den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter av det avtal som ingås vid beställning.

Behandling av personuppgifter på denna webbplats

På denna webbplats används cookies för att förbättra webbplatsen och därigenom din användarupplevelse. Mer information om hur vi använder cookies kan du läsa i vår cookie-policy.

Samtycke och rättigheter

I och med upprättande av köpe-/ anställningsavtal har kund/ anställd gett sitt samtycke till lagring och behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Utan samtycke kan avtal ej ingås mellan Badrumsspecialisten och den registrerade.
Badrumsspecialisten lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utöver de syften som anges i denna policy. Badrumsspecialisten är skyldig att informera den registrerade om syftet med behandling av dennes personuppgifter skulle ändras samt vilka rättigheter den registrerade har. Den person (kund/ anställd) vars uppgifter Badrumsspecialisten har registrerat har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om hen.

Vid utskick av marknadsföring eller annan information har den registrerade alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke och Badrumsspecialisten är då skyldig att upphöra med utskicken så snart som möjligt.