Om ROT-avdrag

Boka möte med oss

Observera att texten nedan är ett utdrag från www.skatteverket.se. För att få senaste informationen, besök alltid skatteverkets hemsida. Vi reserverar oss för att ändringar kan ske.

Skattereduktion för husarbete

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete (f.d. hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom fakturamodellen. Tjänsterna kallas med ett gemensamt ord för husarbete.

Vad är husarbete?

Följande räknas som husarbete:

 • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
 • hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn

Husarbetet delas alltså in i hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. (Undantaget är hushållsarbete, som man kan få skattereduktion för om det utförs i ens föräldrars bostad.) Skattereduktion för ROT-arbete kräver dessutom att man äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).

På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Hur stor är skattereduktionen?

Om man köper husarbete för upp till 100 000 kronor per år behöver man bara betala 30% av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt fakturamodellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för husarbete måste man

 • fylla minst 18 år det år man köper husarbetet
 • vara obegränsat skattskyldig i Sverige

Vad ska företaget göra?

Så här går det till om ditt företag säljer husarbete till någon som vill ha skattereduktionen:

 1. Du kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.
 2. Du ber kunden om namn, adress och personnummer. Om det gäller ROT-arbete försäkrar du dig om att personen äger den aktuella bostaden och ber om bostadens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ber du också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 3. Du frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Du kan också be kunden om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket kunden dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
 4. Du utför arbetet.
 5. Du fakturerar kunden som vanligt men drar av 30% av hela arbetskostnaden (inkl. moms). Om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen på 50 000 kronor i maximal skattereduktion drar du av mindre än hälften respektive inget alls. Ange kundens personnummer på fakturan.
 6. Du fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot en kontantfaktura.
 7. Kunden betalar.
 8. Du begär resterande del av beloppet från Skatteverket.
 9. Skatteverket betalar ut pengarna till ditt företag, normalt inom tio dagar. Du får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om vi inte kan betala ut pengarna får du ett beslut om det, som du kan överklaga.

Vad ska kunden göra?

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

 1. Du kommer överens med företaget om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa företaget information om hur mycket du dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.
 2. Du ber om företagets namn, adress och person- eller organisationsnummer. Företaget måste ha F-skatt för att du ska kunna få skattereduktionen. Be därför gärna företaget att skriva på fakturan att det har F-skattsedel.
 3. Företaget utför arbetet.
 4. Du betalar företaget för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor). Resterande del får företaget av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
 5. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
 6. Nästa år står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär skatt-reduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Om du har frågor kan du besöka www.skatteverket.se eller ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.